Microdacyn Wound care 5000ml

Microdacyn Wound Care je superoxidovaný roztok pro ošetření akutních i chronických ran, dekubitů, odřenin, popálenin a ulcerací jiné etiologie. Roztok má v ráně selektivní účinek, kdy působí pouze na mikroorganismy, ale nepoškozuje tkáňové buňky a proto může být použit monoteraupeticky. Microdacyn Wound Care se může účelně použít pro oplach, postřik a debridement. Pomáhá tvořit vlhké prostředí a tím umožňuje organizmu rozvinout vlastní proces hojení.